Rivertech Academy

Rivertech Academy “Resource Management Masterclasses”

Met ingang van 2023 verzorgt Rivertech voor haar leidinggevende officieren Resource Management Masterclasses. Dit gebeurt vanuit de daartoe opgerichte Rivertech Academy.

De masterclasses geven, na succesvolle deelname, recht op het internationaal erkende Global Resource Management certificaat van de All Academy, onderdeel van de Swedish Club P&I.  Rivertech, door samenwerking met Nova Contract Scheepvaart, is de eerste Nederlandse Rivercruise Operator die dit prestigieuze certificaat voor haar kapiteins beschikbaar maakt.

De Masterclasses omvatten een driedaags programma, dat in een periode van twee jaar wordt aangeboden. In het eerste jaar gaat het om twee dagen, in het daarop volgende jaar één dag.

De masterclasses worden, in 2022, voor de Rivertech Academy ontwikkeld door Nova Contract Scheepvaart, in samenspraak met vier senior kapiteins van de Rivertech-vloot en in consultatie met een grotere groep Rivertech-kapiteins.

Twee try-outs van de eerste twee dagen van de masterclasses zijn voorzien voor najaar 2022.

Het programma

In het programma wordt met name aandacht gegeven aan communicatie en management-technieken. Een en ander met een focus op de samenwerking tussen kapitein, touroperator en hotelmanager, en met als uitgangspunt het procedurele kader van het Rivertech Handbook.

Het programma is gebaseerd op het inzicht dat de kapitein zijn activiteiten zo inricht dat passagiers een maximaal kwalitatief hoogwaardige reiservaring hebben vanuit een veilige en competente inzet van bemanning, schip, procedures en protocollen. De kapitein stelt zich daarbij proactief op en speelt in op omstandigheden zoals die zich aan hem aandienen.

Focuspunten wat betreft management-technieken zijn:

  • Probleemoplossend vermogen
  • Besluitvorming
  • Bewustheid van situaties
  • Omgang met verschillende culturen
  • Persoonlijke houding
  • Hoe successen te behalen
  • Inzien hoe fouten worden gemaakt
  • Werken vanuit procedures
  • Werken vanuit ontbrekende procedures